Psychologie pro každého
O projektu Otestujte se Vaše výsledky Výzkum Diskuse Přihlášení

Domény kreativity

Člověk nemusí být psycholog, aby intuitivně znal význam slova tvořivost neboli kreativita a dokázal z významných osobností z historie lidstva vybrat několik, které si zaslouží nálepku "tvůrčí génius". Například Mozart byl geniální skladatel, van Gogh malíř, Gauss matematik, Freud psycholog a psychiatr, Einstein fyzik, Michelangelo sochař, Balzac spisovatel a Baryšnikov tanečník a choreograf. Každý z nich přinesl lidstvu něco nového a hodnotného, což jsou kritéria, která nám obvykle postačují k identifikaci tvůrčího počinu.

Podíváme-li se však na mimořádnou tvořivost očima psychologa, nemůžeme se vyhnout jedné otázce. Každý z těchto lidí dělal něco naprosto jiného - jak vůbec můžeme u všech mluvit o stejné vlastnosti a nazývat ji stejným jménem? A pokud tedy skutečně kreativita malíře je něco jiného než třeba kreativita programátora, kolik takových odlišných kreativit existuje? Na odpovědi se neshodnou ani přední odborníci na výzkum tvořivosti. V zásadě zde existují dva hlavní názorové proudy: představitelé jednoho z nich tvrdí, že existuje jediná univerzální tvořivost, která se projevuje napříč všemi obory, zatímco druzí věří v existenci velkého počtu doménově specifických kreativit (doménou se myslí obor jako například hudba, věda atd.) Obě skupiny mají pádné argumenty, kterými podkládají svá tvrzení:

Existuje jediná univerzální kreativita, protože:

Existuje řada rozmanitých kreativit, protože:

My se spolu s dalšími odborníky přikláníme ke třetímu řešení - existuje jediná kreativita, ale to, v jaké oblasti se projeví, je určeno dalšími vlastnostmi, které samy o sobě součástí kreativity nejsou. Kreativita je tedy jen vstupenkou do světa tvůrčího sebevyjádření. To, jestli se z Vás stane fyzik, sochař nebo třeba pedagog, je už otázkou vaší povahy a vnějších vlivů, k nimž patří výchova. Svou roli hrají i specifické schopnosti - člověk, který nemá hudební sluch, se stěží může stát slavným hudebním skladatelem.

Zřejmě Vás zajímá, jaký tvůrčí potenciál máte Vy a v jakých oblastech dostává šanci se prodrat se napovrch. Vyplňte prosím dva krátké dotazníky a můžete zjistit, jaká doména kreativity je ta Vaše a jak na tom jste ve srovnání s druhými lidmi.

 

6 minut   4657 x


Katedra psychologie, FF UP
Křížkovského 10
771 80 Olomouc

PhDr. Daniel Dostál, Ph.D.
e-mail: daniel.dostal@upol.cz
tel: + 420 585 633 509