Psychologie pro každého
O projektu Otestujte se Vaše výsledky Výzkum Diskuse Přihlášení

Autismus

Jistě jste slyšeli o seriálu Big Bang Theory (Teorie velkého třesku). Jednu z hlavních komických postav v něm představuje Sheldon Cooper, mladý geniální vědec, který svou inteligencí naprosto předčí všechny své přátele, ale v sociálním kontaktu s ostatními smrtelníky je většinou ztracen. Sheldon má problém rozeznat jednoduchý humor, a pokud jde o ironii a sarkasmus, potřebuje nápovědu. Na gauči sedí vždy na svém místě, protože jinde se cítí nesvůj, a pokaždé, když jde navštívit svou kamarádku do vedlejšího bytu, musí zaklepat přesně třikrát. Sheldon je zkrátka pěkným příkladem člověka s autistickou poruchou. Autismus je ve filmovém průmyslu vcelku vděčné téma a nejen v Hollywoodu se už natočilo několik filmů o lidech s touto diagnózou. Asi nejslavnějším filmem, který získal 4 Oskary, byl Rain man. Hlavní role si v něm zahráli Tom Cruise a Dustin Hoffman.

Podle Mezinárodní klasifikace nemocí, jejíž 10. revize je dnes platná a využívaná všemi psychiatry a psychology v ČR, se autismus řadí mezi pervazivní vývojové poruchy. Pojem pervazivní v tomto kontextu znamená vše-prostupující, tedy ovlivňující všechny složky osobnosti, což má dopad na celý život jedince i jeho okolí. Obecně jde o poruchy objevující se v raném dětství. U postižených jedinců lze většinou určitou odchylku od normálního vývoje zaznamenat již po 3. roce života. Klasický autismus a jeho "mírnější" varianta, Aspergerův syndrom, jsou obyčejně definovány podle těchto kritérií:

  1. problémy v sociálním vývoji
  2. problémy v rozvoji komunikace
  3. netypicky úzká oblast zájmů a výskyt opakujícího se chování

Bohužel většina lidí trpících autismem nepatří mezi geniální fyziky či matematiky, jak tomu je ve filmech a seriálech. Vše prostupující choroba bývá často doprovázena sníženou inteligencí, epilepsií i motorickými hendikepy. Pro účely našeho výzkumu nás však zajímá takzvaný vysokofunkční autismus (respektive jemu velmi podobný Aspergerův syndrom), kdy jedinci dosahují průměrného nebo často i nadprůměrného IQ. Lidé trpící těmito poruchami bývají mnohdy vynikajícími odborníky ve své oblasti, jako například Sheldon ve fyzice, ale selhávají v ostatních záležitostech běžného života a hlavně v sociálním kontaktu s okolím. Nejčastěji je jejich ústředním zájmem nějaký předmět jako matematika, informatika, technické obory či fyzika, kde platí přesné zákony a všechny děje jsou zde předvídatelné. Někteří autisté také znají zpaměti třeba celý kalendář, zastávky londýnského metra nebo vám přesně řeknou, který den v týdnu byl 19. červenec 1918. Jedinec trpící autismem často nemá dostatek empatie pro pochopení různých společenských situací a vůbec si nedokáže představit, že říct někomu: "Tvůj parfém smrdí" by se ho mohlo dotknout. Také často ulpívají na svých zažitých rituálech a porušení jejich řádu je přivádí k šílenství. Například ve filmu Rain man musel autista mít každou středu k snídani palačinky s javorovým sirupem a sirup musel stát na stole ještě před tím, než byly palačinky servírovány.

Možná se ptáte, jak toto souvisí s Vámi. Nemusíte mít strach - autismem s pravděpodobností hraničící s jistotou netrpíte. Nicméně před tím, než budeme pokračovat, Vás poprosíme o vyplnění krátkého dotazníku. Jeho smysl Vám objasníme až po vyplnění, aby výsledky nebyly ovlivněny Vaším očekáváním.

 

4 minuty   2296 x


Katedra psychologie, FF UP
Křížkovského 10
771 80 Olomouc

PhDr. Daniel Dostál, Ph.D.
e-mail: daniel.dostal@upol.cz
tel: + 420 585 633 509