Psychologie pro každého
O projektu Otestujte se Vaše výsledky Výzkum Diskuse Přihlášení

Vítejte na stránkách Psychologie pro každého!

Na tomto webu se můžete setkat se zajímavostmi z psychologie a především s psychologickými testy, které si můžete na sobě vyzkoušet. Máte zde tedy možnost se o sobě dozvědět mnoho pozoruhodných a třeba i překvapivých zjištění. Účelem tohoto projektu je vedle osvěty i výzkum, který v současnosti zaměřujeme na téma kreativity, osobnostních rysů, denního snění a další. Vaše testové výsledky jsou pro nás cenným materiálem a věříme, že je férové Vám za ně něco nabídnout. Vyplnění testů na těchto stránkách Vám přináší tyto výhody:

Nevyžadujeme žádné citlivé údaje, nicméně Vás před vyplněním prvního testu požádáme o Vaši e-mailovou adresu. Hlavní síla psychologického výzkumu totiž nespočívá v rozdávání dotazníků, ale v psychologických experimentech. Váš e-mail použijeme právě k tomu, abychom Vás mohli přizvat k účasti, až budeme nějaký experiment realizovat.

Testy buď můžete podstoupit každý zvlášť (záložka Vaše výsledky) nebo je můžete vyplnit všechny v řadě za sebou a až pak si přečíst komentované výsledky. Zabere to přibližně 15-20 minut. Největší hodnotu pro nás má, když vyplníte všechny aktuální testy, doporučujeme proto druhou možnost. Začněte proto prosím zde:


15-20 minut   983 x


Kdo se na projektu podílí:

PhDr. Daniel Dostál, Ph.D.

Daniel Dostál je vědeckým pracovníkem na Katedře psychologie FF UP, kde dříve studoval. Učí zde obecnou a kognitivní psychologii, psychologii inteligence a výpočetní techniku. V minulosti se zabýval psychologií vědy - zejména osobnostními zvláštnostmi vědců. Dotkl se i dalších rozmanitých oblastí, zejména emoční inteligence a rozhodovacích procesů ve vztahu k emocím. Snaží se také proniknout do tajů statistiky, kterou souběžně studuje na Katedře aplikované matematiky. V současnosti zkoumá rozmanité druhy kreativity. Je z Olomouce a před cca 10 lety maturoval na Slovanském Gymnáziu.

Mgr. Tereza Záškodná

Tereza Záškodná pochází z Ostravy. Roku 2012 dokončila studium jednooborové magisterské psychologie na Katedře psychologie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. V současnosti studuje doktorský program klinická psychologie na téže univerzitě. Profesně se zaměřuje na oblast rysových teorií osobnosti, zejména na pěti- a šestifaktorový model osobnosti a kreativity. Zabývá se také tématem emoční a sociální inteligence a jejich vztahem k dimenzím osobnosti. Aktuálně se věnuje výzkumu kreativity a jejími souvislostmi s osobnostními charakteristikami umělců.

prof. PhDr. Alena Plháková, CSc.

Alena Plháková pochází ze Vsetína a je také absolventkou jednooborové psychologie na FF UP. Po ukončení studia pracovala v Pedagogicko-psychologické poradně ve Zlíně, jako klinická psycholožka v PL v Kroměříži a 5 let jako vedoucí Manželské poradny v Kroměříži. Od roku 1995 na Katedře psychologie vyučuje předměty kognitivní a obecná psychologie, dějiny psychologie a úvod do psychoanalytických teorií. Je autorkou úspěšných oborových monografií Učebnice obecné psychologie (Academia, 2004), Dějiny psychologie (Grada, 2006), spoluautorkou knihy Život a dílo Vladimíra Tardyho (Academia, 2012). V letošním roce (2013) vyjde v nakladatelství Portál její nejnovější kniha Spánek a snění. Podílela se na úpravě českého vydání Testu struktury inteligence I-S-T 2000R (2005). V roce 2009 byla jmenována profesorkou v oboru klinická psychologie. Patří mezi členy Vědecké rady FF UP (2010) a mezinárodních odborných společností (European Society for the History of the HumanSciences, International Society for the Psychology of Science & Technology).

Katedra psychologie, FF UP
Křížkovského 10
771 80 Olomouc

PhDr. Daniel Dostál, Ph.D.
e-mail: daniel.dostal@upol.cz
tel: + 420 585 633 509