Psychologie pro každého
O projektu Otestujte se Vaše výsledky Výzkum Diskuse Přihlášení

Mužský a ženský mozek

"Muži jsou z Marsu a ženy z Venuše". Pochopit význam tohoto výroku měl jistě možnost každý z nás. Rozdíly mezi muži a ženami se promítají do všech oblastí života a můžou v nás vyvolávat různé otázky. Proč chtějí ženy znát všechny podrobnosti a často při líčení různých situací přehání? A jak je možné, že muži nedovednou dělat několik věci najednou a často jim činí problém zeptat se někoho na cestu? Nabízí se celkem jasné řešení - existence rozdílů mezi mužským a ženským mozkem.

Mnohé výzkumy naznačují, že se mezi mozkem mužů a žen rozdíly opravdu zaznamenat dají. Pro lepší pochopení těchto odlišností si ve zkratce popíšeme, jaký je hlavní rozdíl mezi levou a pravou hemisférou mozku. Každá hemisféra je zaměřena na jiný druh myšlení. Levá hemisféra je orientována na logické uvažování. Umožňuje nám analýzu informací a vyvozování logických závěrů. Naproti tomu pravá hemisféra je sídlem intuice, emocí a představivosti. Levá hemisféra informace analyzuje postupně - po částech, kdežto pravá hemisféra dokáže informace dávat do souvislostí.

Jedna z teorií, která se pokouší vysvětlit rozdíly v chování mužů a žen, se opírá o fakt, že ženský mozek obsahuje větší corpus callosum - jakousi spojku mezi hemifsérami mozku, která zajišťuje jejich vzájemnou komunikaci. To znamená, že ženy by měly být schopné zapojovat při uvažování současně emoce i logiku. U mužů, kteří obvykle mívají dominantní levou hemisféru převažuje jasné, racionální, strukturované myšlení, což vede k tendenci směřovat komunikaci k věcnému řešení, zatímco ženy do svého komunikačního stylu zapojují více emoce a vidí věci z širší perspektivy. Ženy jsou také považovány za obratnější v užívání jazyka - což bychom mohli připsat na vrub řečovým centrům (tzv. Brocovo a Wernickeovo centrum), která u nich zabírají více místa. Tuto výhodu vyvažuje výraznější oblast v mozku mužů zodpovídající za matematické schopnosti.

Možná si teď říkáte, že toto není pravda a že zrovna na Vás tahle tvrzení ani trochu nesedí. Rozhodně nejste první, kdo pochybuje - rozdíly mezi muži a ženami jsou citlivé téma, které přitahuje řadu mýtů, často poněkud vzdálených od pravdy. Zdravá skepse je dobrý začátek vědeckého bádání. Následující dotazník mapuje dvě vlastnosti, v nich se muži a ženy mají odlišovat. O tom, které to jsou, a jak silně se projevují právě u Vás, se dočtete po jeho vyplnění.

 

11 minut   2462 x

Katedra psychologie, FF UP
Křížkovského 10
771 80 Olomouc

PhDr. Daniel Dostál, Ph.D.
e-mail: daniel.dostal@upol.cz
tel: + 420 585 633 509