Psychologie pro každého
O projektu Otestujte se Vaše výsledky Výzkum Diskuse Přihlášení

Šestá dimenze osobnosti

V současné psychologii panuje mezi odborníky shoda v tom, které typologie a modely osobnosti lze používat. V posledních dvaceti letech přesvědčil o své užitečnosti odbornou veřejnost pětifaktorový model osobnosti (známý také jako Big Five), který umožňuje popis osobnosti pomocí pěti dimenzí (vlastností osobnosti) – Neuroticismus, Extraverze, Otevřenost vůči zkušenosti, Přívětivost a Svědomitost.

Mnozí badatelé si však stále kladou otázku, zda je právě těchto pět faktorů dostačujících, zda opravdu dokáží popsat osobnost co nejvýstižněji tak, aby bylo zachyceno vše důležité. Podle Michaela C. Ashtona a Kibeoma Lee vystihuje osobnost člověka nejlépe dimenzí šest. Tito autoři svůj šestidimenzionální model, označovaný jako HEXACO, doplnili o velmi důležitou stránku lidského jednání, vyjádřenou novou dimenzí osobnosti.

 

Možná i Vás už také napadlo, která důležitá lidská vlastnost v modelu Big Five chybí. O kterou dimenzi se jedná, Vám však prozradíme až po vyplnění následujícího inventáře.

11 minut   3546 x

Katedra psychologie, FF UP
Křížkovského 10
771 80 Olomouc

PhDr. Daniel Dostál, Ph.D.
e-mail: daniel.dostal@upol.cz
tel: + 420 585 633 509